Daftar Personel

Personel Yayasan:

Ketua Yayasan: 

drs. Achmad Badrus, M.Pd


Bendahara Yayasan:

Mukayah Gimbar


Sekretaris Yayasan:


Candra Aditya Wiguna, A.Md.T.


Personel Dinas Pendidikan Kota Bontang:

Pengawas Binaan:

drs. Sorang Ajang
NIP: 19611512994031004


Personel Sekolah:

Kepala Sekolah: 


Marlon Parhusip, S.T.
NUPTK: 5445745646200012


Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum: 

Nasriyah, S.Pd., M.Pd.
NUPTK: 4062755656300013


Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan:


Siti Risalatul Mu'awanah, S.Pd.


Wali Kelas:

Rosinda Sihotang, S.E.
NUPTK: 14477558657300002


Dewan Guru:

Ainun Lutfiana, S.Pd.
NUPTK:8635757659300022

Nurdiana M., S.Pd.
NUPTK: 1752768671220002


Anggalani Wisesa, S.H.


 Frin Sisca Nurita STH, S.Pak.
NUPTK: 1948757661300002

 
Hasnawiah, S.T.

Herti, S.Ag.
NUPTK: 52337546655300023

Diana Setiawati, S.Pd.
NUPTK: 57581636253740

Yohana Ranteallo, S.E.
NUPTK: 0551756658300012

Sri Handajani, S.Pd., M.Pd.

Priyatno, S.Pd.T.

Sulardi, S.Pd.T.
NUPTK: 3959763665200030

Nurlailah, S.Si.

Darmayanti, S.Kom.


Rina Mariyati Ambarita, S.Pd.


Agus Wahyudi


Aminatus Zahra, S.Pd.


Sunarti, S.Pd.


Mariati, S.Pd.


Heri Majid, S.T.


Milda H. Saragih, S.Pd.Aswar, S.T.


Tata Usaha & Operator Dapodik:


Ratna Sari